Biểu mẫu

Mẫu xác nhận việc làm visa Trung Quốc Mẫu xác nhận việc làm visa Trung Quốc

Mẫu xác nhận việc làm visa Trung Quốc

Mẫu xác nhận việc làm visa Trung Quốc

Mẫu số 10 Xác nhận người nước ngoài không thuôc diện cấp GPLĐ Mẫu số 10 Xác nhận người nước ngoài không thuôc diện cấp GPLĐ

Mẫu số 10 Xác nhận người nước ngoài không thuôc diện cấp GPLĐ

Mẫu số 10 Xác nhận người nước ngoài không thuôc diện cấp GPLĐ

Công văn chấp thuận visa 1 năm cho khách Mỹ Công văn chấp thuận visa 1 năm cho khách Mỹ

Công văn chấp thuận visa 1 năm cho khách Mỹ

Công văn chấp thuận visa 1 năm cho khách Mỹ

Danh sách kèm theo mẫu 10 Danh sách kèm theo mẫu 10

Danh sách kèm theo mẫu 10

Danh sách kèm theo mẫu 10

Mẫu xác nhận nộp thuế của công ty bên Hàn Quốc Mẫu xác nhận nộp thuế của công ty bên Hàn Quốc

Mẫu xác nhận nộp thuế của công ty bên Hàn Quốc

Mẫu xác nhận nộp thuế của công ty bên Hàn Quốc

Mẫu giấy bảo lãnh của công ty bên Hàn Quốc Mẫu giấy bảo lãnh của công ty bên Hàn Quốc

Mẫu giấy bảo lãnh của công ty bên Hàn Quốc

Mẫu giấy bảo lãnh của công ty bên Hàn Quốc

Mẫu giấy chứng nhận con dấu Công ty bên hàn Quốc Mẫu giấy chứng nhận con dấu Công ty bên hàn Quốc

Mẫu giấy chứng nhận con dấu Công ty bên hàn Quốc

Mẫu giấy chứng nhận con dấu Công ty bên hàn Quốc

Mẫu thư mời bên Hàn Quốc Mẫu thư mời bên Hàn Quốc

Mẫu thư mời bên Hàn Quốc

Mẫu thư mời bên Hàn Quốc

Mẫu xác nhận đăng ký kinh doanh công ty bên Hàn Quốc Mẫu xác nhận đăng ký kinh doanh công ty bên Hàn Quốc

Mẫu xác nhận đăng ký kinh doanh công ty bên Hàn Quốc

Mẫu xác nhận đăng ký kinh doanh công ty bên Hàn Quốc

Mẫu hợp đồng lao động để nộp visa Mẫu hợp đồng lao động để nộp visa

Mẫu hợp đồng lao động để nộp visa

Mẫu hợp đồng lao động để nộp visa

Thư mời từ Nhật Bản Thư mời từ Nhật Bản

Thư mời từ Nhật Bản

Thư mời từ Nhật Bản

Lịch trình công tác tại Nhật Bản Lịch trình công tác tại Nhật Bản

Lịch trình công tác tại Nhật Bản

Lịch trình công tác tại Nhật Bản

0918967667
Zalo ChatZalo Chat
Facebook MessengerFacebook Messenger
Youtube
Gửi Email
{"link":"3","catid":"202","cattype":"0","lang":"2","catroot":"202","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1"}