Biểu mẫu

Lịch trình công tác tại Nhật Bản Lịch trình công tác tại Nhật Bản

Lịch trình công tác tại Nhật Bản

Lịch trình công tác tại Nhật Bản

Giấy chứng nhận bảo lãnh tại Nhật Bản Giấy chứng nhận bảo lãnh tại Nhật Bản

Giấy chứng nhận bảo lãnh tại Nhật Bản

Giấy chứng nhận bảo lãnh tại Nhật Bản

Thư bảo lãnh xin visa du lịch Ấn Độ Thư bảo lãnh xin visa du lịch Ấn Độ

Thư bảo lãnh xin visa du lịch Ấn Độ

Thư bảo lãnh xin visa du lịch Ấn Độ

Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh NA2 Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh NA2

Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh NA2

Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh NA2

Mẫu thị thực điện tử Mẫu thị thực điện tử

Mẫu thị thực điện tử

Mẫu thị thực điện tử

Vietnamese Visa Application form - Tờ khai cấp Visa Vietnamese Visa Application form - Tờ khai cấp Visa

Vietnamese Visa Application form - Tờ khai cấp Visa

Vietnamese Visa Application form - Tờ khai cấp Visa

Các cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng thị thực điện tử Các cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Các cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Các cửa khẩu cho phép nhập cảnh bằng thị thực điện tử

Evisa Vietnam cho khách du lịch của ViTravel Evisa Vietnam cho khách du lịch của ViTravel

Evisa Vietnam cho khách du lịch của ViTravel

Evisa Vietnam cho khách du lịch của ViTravel

Danh sách các nước áp dụng Evisa Danh sách các nước áp dụng Evisa

Danh sách các nước áp dụng Evisa

Danh sách các nước áp dụng Evisa

Danh sách cửa khẩu được nhập bằng Evisa Danh sách cửa khẩu được nhập bằng Evisa

Danh sách cửa khẩu được nhập bằng Evisa

Danh sách cửa khẩu được nhập bằng Evisa

Mẫu giấy xác nhận nhân thân đi máy bay Mẫu giấy xác nhận nhân thân đi máy bay

Mẫu giấy xác nhận nhân thân đi máy bay

Mẫu giấy xác nhận nhân thân đi máy bay

Mẫu số 1 - Chấp thuận mẫu mới Mẫu số 1 - Chấp thuận mẫu mới

Mẫu số 1 - Chấp thuận mẫu mới

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

0918967667
Zalo ChatZalo Chat
Facebook MessengerFacebook Messenger
Youtube
Gửi Email
{"link":"3","catid":"202","cattype":"0","lang":"2","catroot":"202","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1","page":"2"}