Biểu mẫu

Mẫu số 2 Chấp thuận sử dụng lao động Mẫu số 2 Chấp thuận sử dụng lao động

Mẫu số 2 Chấp thuận sử dụng lao động

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Mẫu số 5 - Miễn GPLĐ Mẫu số 5 - Miễn GPLĐ

Mẫu số 5 - Miễn GPLĐ

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Mẫu số 7 Cấp-cấp lại GPLĐ Mẫu số 7 Cấp-cấp lại GPLĐ

Mẫu số 7 Cấp-cấp lại GPLĐ

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Mẫu-số-14-BÁO-CÁO-TÌNH-HÌNH-SỬ-DỤNG-NGƯỜI-LAO-ĐỘNG-NƯỚC-NGOÀI Mẫu-số-14-BÁO-CÁO-TÌNH-HÌNH-SỬ-DỤNG-NGƯỜI-LAO-ĐỘNG-NƯỚC-NGOÀI

Mẫu-số-14-BÁO-CÁO-TÌNH-HÌNH-SỬ-DỤNG-NGƯỜI-LAO-ĐỘNG-NƯỚC-NGOÀI

Mẫu số 14: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

CONG-VAN-143-CUA-BO-Y-TE-KSK-NNN CONG-VAN-143-CUA-BO-Y-TE-KSK-NNN

CONG-VAN-143-CUA-BO-Y-TE-KSK-NNN

Công văn 143 của Bộ Y Tế KSK NNN

Nghị định 11_2016 lao động việc làm Nghị định 11_2016 lao động việc làm

Nghị định 11_2016 lao động việc làm

Nghị định 11_2016 lao động việc làm

TT182018BLDTBXH TT182018BLDTBXH
0918967667
Zalo ChatZalo Chat
Facebook MessengerFacebook Messenger
Youtube
Gửi Email
{"link":"3","catid":"202","cattype":"0","lang":"2","catroot":"202","UrlEngine":"UrlCategoryEngine","site":"1","page":"3"}