Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh NA2

                                                                                                  Mẫu (Form) NA2

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

                                                                                                                                                                ngày 05 tháng  01  năm  2015 

..........................(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ...............

V/v nhập cảnh của

 khách nước ngoài

 

            ............. ngày.....tháng...... năm ......

Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

......................................(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của ......... người nước ngoài, cụ thể như sau:

Số

TT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số, loại hộ chiếu

Chức vụ hoặc nghề nghiệp

 

Gốc

Hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được nhập cảnh Việt Nam ...........lần, từ ngày ........./...../....... đến ngày......../..... / .....

Với mục đích:..................................................................................................................................

Chương trình hoạt động tại các địa phương:..............................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: .........................................................................................

Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ............................. để cấp thị thực.

- Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu ................................. lý do .......................

  ........................................................................................................................................................

- Đề nghị khác (3) ...........................................................................................................................

 

Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

    ...........................................................................................................................................................................

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan, tổ chức.

(2) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống.

(3)Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi "khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam".

 

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  • Chủ đề
  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"cong-van-de-nghi-xet-duyet-nhap-canh-na2","lang":"2","cattype":"0","catid":"202","catroot":"202","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}