Giấy miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều, người có quan hệ thân nhân với người Việt Nam

Hoàn thiện thủ tục cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài 

Giấy miễn thị thực được cấp cho người là Việt Kiều có nguồn gốc Việt Nam, cấp cho người nước ngoài có quan hệ thân nhân với người Việt nam như vợ, chồng, con. Người được cấp giấy miễn thị thực không cần xin thị thực nhập cảnh Việt Nam, mỗi lần nhập cảnh trong thời hạn của giấy sẽ được cấp tạm trú khi nhập cảnh không quá 180 ngày tại Việt Nam.

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực


  Giấy miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:     

 1. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);
 2.  b. 02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời)
 3. c. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu của nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Nếu không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);

d. Một trong những giấy tờ sau (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ) nếu có:
      - Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
      - Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
      - Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;
      - Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
      - Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);
      - Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);
      - Giấy khai sinh (kể cả bản sao);
      - Thẻ cử tri mới nhất;
      - Sổ hộ khẩu;
      - Sổ thông hành cấp trước 1975;
      - Thẻ căn cước cấp trước 1975
      - Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;
      - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam

e. Trường hợp không có các giấy tờ tại khoản (d) thì nộp một trong những giấy tờ sau:
       - Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài ở nước đương sự cư trú (theo mẫu quy định);
       - Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam (theo mẫu quy định).
Hai loại Giấy bảo lãnh nói trên không cần phải có thủ tục xác nhận hoặc chứng thực thêm.
 

2. Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm: 

a. 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu);

b. 02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

c. Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ);
       d. Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ):
       - Giấy đăng ký kết hôn;
       - Giấy khai sinh;
       - Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
       - Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
       - Quyết định nuôi con nuôi.

 3. Việc cấp lại, cấp từ lần 2 Giấy miễn thị thực:     

 Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực, Giấy miễn thị thực hết giá trị  hoặc được cấp hộ chiếu mới) tại cơ quan cấp lần đầu, người đề nghị chỉ cần làm 1 Tờ khai, không cần xuất trình giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
      Trường hợp xin cấp lại Giấy miễn thị thực (do mất Giấy miễn thị thực hoặc Giấy miễn thị thực hết giá trị) tại cơ quan khác với cơ quan cấp lần đầu thì người đề nghị nộp hồ sơ và thủ tục giải quyết như cấp lần đầu.

II. Thủ tục đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

Người đề nghị cấp Giấy miễn thị thực có thể trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện Tờ khai, hộ chiếu/giấy tờ thường trú bản chính và các giấy tờ chứng minh có nguồn gốc Việt Nam hoặc quan hệ vợ, chồng, con với công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bản chính kèm bản chụp)

III. Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực

 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"giay-mien-thi-thuc-5-nam-cho-viet-kieu-nguoi-co-quan-he-than-nhan-voi-nguoi-viet-nam","lang":"2","cattype":"0","catid":"21","catroot":"21","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}