Mẫu đơn đề nghị xin gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu gia hạn visa tại Việt Nam dành cho nhóm visa công tác

Doanh nghiệp, tổ chức có người nước ngoài làm việc có thể thực hiện thủ tục gia hạn thị thực tạm trú cho người nước ngoài với thời hạn không quá 1 năm.

Đối với nhóm gia hạn visa công tác (DN, LĐ, ĐT) thì sẽ có chung yêu cầu về giấy tờ để hoàn thiện đơn đề nghị cấp xin gia hạn visa Việt Nam gồm:

 • Bản gốc hộ chiếu (Còn thời hạn ít nhất 06 tháng)
 • Mẫu tờ khai xin cấp gia hạn visa thị thực NA5
 • Giấy phép lao động hoặc giấy miễn phép lao động đối với trường hợp visa loại DN,LĐ; Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng trường hợp visa ĐT
 • Giấy giới thiệu nhân viên đi nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Mẫu đơn đề nghị xin gia hạn visa

Mẫu gia hạn visa tại Việt Nam dành cho visa du lịch

Riêng đối với visa du lịch thì chỉ cần cung cấp các giấy tờ dưới đây

 • Hộ chiếu gốc
 • Hai hình 4x6 nền trắng
 • Đơn xin gia hạn visa, gia hạn tạm trú Việt Nam mẫu NA5

Mẫu đơn đề nghị xin gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam

Form N5 là mẫu đơn gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài sử dụng mẫu đơn gia hạn thị thực này cho tất cả các loại thị thực bao gồm thị thực 1 làn và thị thực nhiều lần với các thời hạn visa 1 tháng, visa 3 tháng, visa 6 tháng và visa dài hạn 1 năm.

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

Application for visa issuance, replacement, modification, or stay extension 
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) 
To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam

               1- Người đề nghị/ Details of the applicant:

                Họ tên (chữ in hoa): ..................................................................................... Giới tính: Nam        Nữ  
                  Full name (in capital letters)                                                                         Sex         Male        Female

                Sinh ngày ........tháng …......năm …............   Quốc tịch: .............................................................................. 
                 Date of birth (day, month, year)                     Current Nationality

                Hộ chiếu số: ................... có giá trị đến ngày ....../....../……. Nghề nghiệp: .................................................
                Passport number        Expiry date (day, month, year)            Current Occupation/Profession

                Ngày nhập cảnh Việt Nam:......../…......./.......... Mục đích nhập cảnh: .........................................................
                Date of latest entry into Viet Nam                         Purpose of entry

                Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .........................................................................................................................
                Current residential address in Viet Nam

                Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/email .........................................................................

                2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh: 
                Details of the hosting organization/employer or individual in Viet Nam

                2.1 Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the hosting organization/employer .............................................

                Địa chỉ/ Address ...........................................................................................................................................

                Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ........................................................................

             2.2 Thân nhân bảo lãnh  (họ tên): .......................................................... Ngày sinh: ......../........./.................
             Sponsoring family member (full name)                                                 Date of birth (day, month, year)

                Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ............................................................................ 
                 Number of Identity card/ Passport/ Permanent Residence Card

                Cấp ngày/ Date of issue: .................Cơ quan cấp/ Issuing authority: ..........................................................
                Quan hệ với người được đề nghị/ Relationship to the applicant ...............................................................

                Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ................................................................................................... 
                Permanent/ temporary residential address in Viet Nam

                Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email........................................................................

   3- Nội dung đề nghị (điền vào 01 trong 03 nội dung sau) /Details of request (please complete 01 of the 03 following appropriate items):

                 3.1 Cấp thị thực:                      một lần         nhiều lần                  có giá trị đến ngày: ........./........./.............. 
                    Visa requested                       Single            Multiple                  Valid to (day, month, year)

                 3.2 Bổ sung, sửa đổi thị thực/ Visa modified as:.........................................................................

                 3.3 Gia hạn tạm trú đến ngày/ Extension of  stay to the date (day, month, year): ........../............/............. 
                 - Lý do/ Reasons for the request: ...................................................................................................................

   4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations: .......................................................................        .........................................................................................................................................................................

   Làm tại……...................., ngày.......tháng........năm.............. 
                                                     Done at                             date (day, month, year)

Xác nhận (2)/ Certified by 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Signature, full name, title and seal

Người bảo lãnh/ The sponsor 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and full name

Người đề nghị/ The applicant 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and full name


Ghi chú/Note for  (1), (2):

(1) Mỗi người khai 01 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 
(To apply, please submit in person 01 completed application form enclosed with your passport at the Immigration Office).

(2)Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đối với trường hợp do cơ quan, tổ chức bảo lãnh. Xác nhận của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú trong trường hợp cá nhân bảo lãnh. 
(Certified by the head of the hosting organization/employer of the applicant if the host is an organization/employer. Certified by the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides if the host is an individual.)

 

Bạn có thể nộp mẫu đơn đề nghị xin gia hạn visa tại Việt Nam kèm hồ sơ gia hạn visa tạm trú cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở chính. Hoặc có thể Liên hệ với Vitravel để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ tận tình nhất.

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"mau-don-de-nghi-xin-gia-han-visa-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam","lang":"2","cattype":"0","catid":"41","catroot":"21","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}