Nơi tư vấn, làm giấy phép lao động uy tín nhất cho doanh nghiệp

Tầm quan trọng của giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Ở mỗi quốc gia đều có một loại giấy tờ được xem như “vé thông hành” để công dân nước ngoài có thể sử dụng nó để nhập cảnh và làm việc. Và tùy quy định của mỗi quốc gia mà công dân nước khác phải chuẩn bị để đáp ứng. Giấy phép lao động là loại giấy tờ có nhiệm vụ tương tự để lao động nước ngoài có thể làm việc ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là căn cứ để công dân nước ngoài xin thẻ tạm trú, visa dài hạn để cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Giấy phép lao động sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam cấp xác nhận lao động nước ngoài được phép làm việc ở Việt nam, được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam. Đây cũng là căn cứ chứng minh cho việc sử dụng lao động nước ngoài hợp pháp của doanh nghiệp, cơ quan.

Nếu người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động) sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và bên sử dụng lao động nước ngoài cũng sẽ bị phạt hành chính hoặc đình chỉ sản xuất tùy theo mức độ vi phạm.

Chính vì vậy, để tránh những rủi ro, trở ngại không đáng có cho doanh nghiệp Việt Nam và người lao động nước ngoài thì trước khi đến làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp cần chuẩn bị giấy phép lao động cho người nước ngoài để họ có thể làm việc hợp pháp, ổn định, lâu dài ở nước ta.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy cấp phép cho lao động nước ngoài mới nhất

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc được quy định như sau:

a) Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 3 Nghị định này;

b) Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, gồm: văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật;

c) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC) cấp cho cầu thủ bóng đá nước ngoài hoặc văn bản của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận đăng ký tạm thời hoặc chính thức cho cầu thủ của câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

d) Giấy phép lái tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đối với phi công nước ngoài hoặc chứng chỉ chuyên môn được phép làm việc trên tàu bay do Bộ Giao thông vận tải cấp cho tiếp viên hàng không;

đ) Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn trong lĩnh vực bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay;

e) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho thuyền viên nước ngoài;

g) Giấy chứng nhận thành tích cao trong lĩnh vực thể thao và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đối với huấn luyện viên thể thao hoặc có tối thiểu một trong các bằng cấp như: bằng B huấn luyện viên bóng đá của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) hoặc bằng huấn luyện viên thủ môn cấp độ 1 của AFC hoặc bằng huấn luyện viên thể lực cấp độ 1 của AFC hoặc bằng huấn luyện viên bóng đá trong nhà (Futsal) cấp độ 1 của AFC hoặc bất kỳ bằng cấp huấn luyện tương đương của nước ngoài được AFC công nhận;

h) Văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp đáp ứng quy định về trình độ, trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

a) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;

b) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

c) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

d) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

đ) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải có văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

e) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Nghị định này thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt:

a) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm: giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc, các giấy tờ quy định tại khoản 1, 5, 6, 7, 8 Điều này và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

b) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

10. Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ:

Các giấy tờ quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 8 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Do nhu cầu làm thủ tục cấp giấy phép lao động ngày càng tăng lên nhanh chóng nhưng quá trình duyệt thủ tục lại lâu, giấy tờ rườm rà làm nhiều doanh nghiệp tốn nhiều thời gian, tiền của, công sức. Chính vì vậy, để tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng, visaxuatnhapcanh mang đến khách hàng dịch vụ tư vấn và thực hiện dịch vụ cấp giấy phép lao động cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu về dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài của visaxuatnhapcanh nhé!

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

visaxuatnhapcanh – Nơi tư vấn, làm giấy phép lao động uy tín nhất!

 1. Trình tự tư vấn và thực hiện thủ tục của visaxuatnhapcanh.
 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
 • Bước 2: Giải đáp thắc mắc, tư vấn thủ tục, báo giá cả theo yêu cầu của khách hàng
 • Bước 3: Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng chi tiết chuẩn bị những hồ sơ cần thiết cho từng trường hợp
 • Bước 4: Nhận hồ sơ khách hàng cung cấp, soạn thảo các loại giấy tờ có liên quan
 • Bước 5: Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng:

 • Giải quyết mọi hồ sơ từ đơn giản, đến phức tạp. Nhận làm hồ sơ gấp, khẩn trong thời gian ngắn. Kết quả thành công cao.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giúp khách hàng soạn các loại giấy tờ cần thiết và chuyển đến cơ quan nhà nước đúng hạn, giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
 • Hỗ trợ khách hàng hợp pháp hóa các loại giấy tờ, công chứng dịch thuật cần thiết
 • Gửi giấy phép lao động đến khách hàng ngay khi có
 • Báo với khách hàng trường hợp giấy phép lao động sắp hết hạn

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ INBOUND VIỆT NAM
 • Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại:024.37.369.369 - 0787.320.320
 • Phụ trách dịch vụ visa, thẻ tạm trú: 0979.924.923
 • Phụ trách thủ tục giấy phép lao động: 0918967667
 • Email: tours@ivntravel.vn - tours@ivntravel.vn

Bài viết liên quan

  0918967667
  Zalo ChatZalo Chat
  Facebook MessengerFacebook Messenger
  Youtube
  Gửi Email
  {"nalias":"noi-tu-van-lam-giay-phep-lao-dong-uy-tin-nhat-cho-doanh-nghiep","lang":"2","cattype":"0","catid":"42","catroot":"22","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}