Doanh nghiệp có lao động nước ngoài cần phải làm gì sau khi cấp giấy phép lao động

Ngày đăng: 11/06/2024 - 223 - lượt xem

Điều quan trọng mà các tổ chức/cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài cần phải lưu ý sau khi đã hoàn thành thủ tục và được cấp giấy phép lao động, các quy định liên quan.

THÔNG TIN CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG - XUẤT NHẬP CẢNH - XỬ PHẠT

 1. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH:

 

 1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ
  ngày 01 tháng 01 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:
 2. Luật số 51/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ
  sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
 3. Luật 23/2023/QH15 ngày 25/6/2023 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

 1. CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG
 1. Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội: Bộ Luật Lao động năm 2019
 2. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 3. Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

 1. QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT KHI CÓ VI PHẠM:
 1. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 2. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Các bài viết cùng chuyên mục

Việt Nam có những loại thị thực nào? Ký hiệu của thị thực và thời hạn

Việt Nam có những loại thị thực nào? Ký hiệu của thị thực và thời hạn

Việt Nam có rất nhiều ký hiệu thụ thực khác nhau tương ứng với mỗi loại thị thực và mục đích nhập cảnh tương ứng.

Danh sách các nước được miễn thị thực (visa) vào Việt Nam (Cập nhật mới nhất 2024)

Danh sách các nước được miễn thị thực (visa) vào Việt Nam (Cập nhật mới nhất 2024)

Việt Nam miễn thị thực đơn phương cho 13 nước và song phương các nước trong khối Asean

Những điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70.2023.NĐ-CP

Những điểm mới về sử dụng lao động nước ngoài tại Nghị định 70.2023.NĐ-CP

Nghị định 70 sửa đổi nghị định 152 của Chính Phủ quy định về lao động nước ngoài tại Việt Nam.

0918967667
Zalo ChatZalo Chat
Facebook MessengerFacebook Messenger
Gửi Email
Whats app
{"nalias":"doanh-nghiep-co-lao-dong-nuoc-ngoai-can-phai-lam-gi-sau-khi-cap-giay-phep-lao-dong","lang":"2","cattype":"0","catid":"12","catroot":"12","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}