Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài để cấp giấy phép lao động mới nhất

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC VIỆC LÀM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/CVL-QLLĐNN
V/v cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/8/2015, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn số 1024/KCB-PHCN&GD về việc cung cấp danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế.

Theo nội dung Công văn, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh biết và công bố công khai danh sách cập nhật các cơ sở KBCB đủ điều kiện trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Trên cơ sở đó, các cơ quan cấp giấy phép lao động có thể kiểm tra và giới thiệu các địa điểm cho người lao động nước ngoài khám sức khỏe được thuận tiện (có Công văn kèm theo).

Cục Việc làm xin gửi tới quý Sở Công văn nêu trên để biết và thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLLĐNN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hải Vân

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ KBCB ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT
(Kèm theo công văn số 1024 KCB-PHCN&GĐ ngày 31 tháng 08 năm 2015) của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

TT

TỈNH/THÀNH PHỐ

CƠ SỞ

GHI CHÚ

TT

TÊN CƠ SỞ

1

HÀ NỘI

1

Bệnh viện E

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB ngày 04/6/2015 của BYT (sau đây viết tắt là CV số 3735/BYT-KCB)

2

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

3

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

4

Bệnh viện đa khoa Đống Đa

5

Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

6

Bệnh viện đa khoa Việt Pháp

7

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc

8

Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc

9

Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An

10

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội

11

PKĐK Viêtlife

12

PKĐK Dr.Binh TeleClinic

13

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

14

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec

15

Bệnh viện Bưu Điện

16

Bệnh viện đa khoa Thiên Đức

17

Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Hà Nội

18

Bệnh viện Giao thông vận tải

19

Bệnh viện Hữu Nghị

20

Trung tâm y tế Hàng không

21

Phòng khám Đa khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội

2

HẢI PHÒNG

1

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

 

2

Bệnh viện đa khoa Kiến An

3

Viện Y học Biển

4

Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng

3

QUẢNG NINH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

 

2

Bệnh viện Bãi Cháy

3

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

4

Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả

4

LẠNG SƠN

1

Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

5

HÀ GIANG

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

6

TUYÊN QUANG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

7

LÀO CAI

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

8

CAO BẰNG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

9

YÊN BÁI

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

 

10

LAI CHÂU

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

11

ĐIỆN BIÊN

0

 

 

12

SƠN LA

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

13

PHÚ THỌ

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

14

VĨNH PHÚC

1

BV 74 Trung Ương

 

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh

15

BẮC KẠN

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

16

THÁI NGUYÊN

1

BV A Thái Nguyên

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

2

Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

17

BẮC GIANG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

18

BẮC NINH

1

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

2

Bệnh viện đa khoa Thành An - Thăng Long

19

HẢI DƯƠNG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

 

20

HƯNG YÊN

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB ngày 04/6/2015 của BYT

2

Bệnh viện đa khoa Phố Nối

21

HÒA BÌNH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

 

22

NINH BÌNH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

23

NAM ĐỊNH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

 

24

HÀ NAM

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

25

THÁI BÌNH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

26

THANH HÓA

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

2

Bệnh viện đa khoa Hợp Lực

3

Bệnh viện đa khoa Thanh Hà

27

NGHỆ AN

1

Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB ngày

28

HÀ TĨNH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

 

29

QUẢNG BÌNH

1

BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới

 

30

QUẢNG TRỊ

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

31

THỪA THIÊN-HUẾ

1

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

 

32

QUẢNG NAM

1

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

33

ĐÀ NẴNG

1

Bệnh viện C Đà Nẵng

 

2

Bệnh viện Đà Nẵng

3

Bệnh viện Phụ sản Nhi

4

Bệnh viện Hoàn Mỹ

5

Bệnh viện Đa khoa Tâm trí

6

Phòng khám đa khoa Phúc Khang

34

QUẢNG NGÃI

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

35

BÌNH ĐỊNH

1

Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa

 

2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

36

PHÚ YÊN

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên

 

37

KHÁNH HÒA

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

38

GIA LAI

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

39

KON TUM

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

40

ĐĂKLĂC

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk

 

41

ĐẮC NÔNG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

2

Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R, Lấp

3

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Song

42

NINH THUẬN

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận

 

43

BÌNH THUẬN

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

44

LÂM ĐỒNG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

 

45

TÂY NINH

0

 

 

46

BÌNH DƯƠNG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương

 

2

BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương

47

BÌNH PHUỚC

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

48

ĐỒNG NAI

1

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

 

2

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

3

BV Quốc tế Đồng Nai

49

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

1

Bệnh viện Bà Rịa

 

2

Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu

3

Trung tâm y tế Vietsovpetro

50

TP. HỒ CHÍ MINH

1

Bệnh viện Nhân dân 115

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

2

Bệnh viện Trưng Vương

3

Bệnh viện quận Thủ Đức

4

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

5

Bệnh viện đa khoa An Sinh

6

Phòng khám đa khoa Phước An-CN3

7

Bệnh viện Chợ Rẫy

8

Bệnh viện FV

9

Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn

10

Phòng khám Đa khoa Quốc tế International SOS thuộc chi nhánh Công ty TNHH International SOS Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

11

Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

12

Bệnh viện Thống Nhất

13

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ CHÍ Minh

14

Bệnh viện Quốc tế Mỹ

231/BYT-GPHĐ

51

LONG AN

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

52

TIỀN GIANG

1

Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang

 

53

BẾN TRE

1

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

54

VĨNH LONG

0

 

 

55

TRÀ VINH

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

56

CẦN THƠ

1

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

2

Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ

3

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

57

HẬU GIANG

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

58

SÓC TRĂNG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

 

59

AN GIANG

1

Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

 

60

ĐỒNG THÁP

1

Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

 

61

KIÊN GIANG

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

62

BẠC LIÊU

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

63

CÀ MAU

0

 

Chưa nộp báo cáo theo CV số 3735/BYT-KCB

 

Để biết thêm chi tiết quý khách hàng liên hệ:


0918967667
Zalo ChatZalo Chat
Facebook MessengerFacebook Messenger
Gửi Email
Whats app
{"nalias":"danh-sach-benh-vien-kham-suc-khoe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-de-cap-giay-phep-lao-dong-moi-nhat","lang":"2","cattype":"0","catid":"12","catroot":"12","link":"1","UrlEngine":"UrlNewsEngine","site":"1"}